Michał Wachowski
Michał Wachowski
W 2018 roku uzyskałem stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jestem autorem wielu artykułów naukowych i publicystycznych. Od sierpnia 2020 roku współpracuję z portalem Subiektywnie o finansach. W kręgu moich zainteresowań są: szeroko pojęta konsumpcja i zagospodarowanie czasu wolnego, finanse osobiste, nowości na rynku finansowym, zadłużenie gospodarstw domowych, ekologia. Śledzę również nowe gadżety, innowacyjne aplikacje mobilne i rozwój nowych technologii oraz postępującej cyfryzacji.
Home Strona główna Subiektywnie o finansach
Skip to content