29 marca 2024

Kolejna uczelnia otwiera „pierwszy w Polsce” inkubator

Na Uniwersytecie Zielonogórskim powstaje UZ Venture Studio. To inicjatywa mająca zwiększyć szanse studentów i pracowników naukowych w tworzeniu biznesów, które odniosą sukces. Instytucje założycielskie liczą, że powstanie akceleratora UZ Venture Studio wpłynie pozytywnie na wykorzystanie potencjału biznesowego uczelni i projektów B+R.

Powstaje zielonogórskie Venture Studio. Co to jest venture building?

Uniwersytet Zielonogórski, Miasto Zielona Góra wraz z Lubuskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym we współpracy z firmą The Heart S.A. – spółką zajmującą się venture buildingiem ogłosiły utworzenie UZ Venture Studio. Celem przedsięwzięcia jest przekształcanie uczelnianych koncepcji i technologii w nowe biznesy.

Co to jest venture building? Venture building to model biznesowy polegający na szybkim i powtarzalnym tworzeniu spółek. Firmy, które taki proces realizują, mają doświadczenie w tworzeniu biznesów i wykorzystują gotowy proces budowania spółek.

Założenie jest takie, że w efekcie powstające w ramach procesu venture building startupy mają już przetarty szlak od pomysłu do biznesu. A co za tym idzie – większą szansę na sukces biznesowy.

Czy firmy wspierają uczelniane biznesy?

Przeobrażanie marzeń w funkcjonujące przedsiębiorstwa to cel, który brzmi szlachetnie i ambitnie. Czy się uda? To się okaże. Jednym z problemów, przed którym stoją studenci i pracownicy uczelni, jest brak wiedzy i wsparcia ze stron instytucji i firm. Mówił o tym na naszym portalu dr inż. Bartosz Wieczorek z Politechniki Poznańskiej w artykule poświęconym innowacyjnym wózkom inwalidzkim projektowanym na uczelniach:

– Problem w opracowaniu innowacyjnego sprzętu rehabilitacyjnego pojawia się na etapie komercjalizacji opracowanych prototypów – mówił dr inż. Wieczorek. – Zauważalny jest brak wsparcia naukowców na etapie sprzedaży ich rozwiązań. Często też firmy boją się wprowadzać innowacje.

Od publikacji tego artykułu minął ponad rok, ale niestety wiele się nie zmieniło. Tezę Wieczorka potwierdza Rafał Kieszek, prezes Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który współtworzy UZ Venture Studio:

– Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozwija się dużo innowacyjnych pomysłów. Natomiast brakuje wsparcia merytorycznego i praktycznego ze strony instytucji czy firm, które pomogłyby tym zespołom ominąć największe pułapki, które czekają na młodych start-upowców, czy zespoły, które chcą tworzyć nowe firmy – mówi Kieszek cytowany w komunikacie prasowym.

Pierwsze i najlepsze Venture Studio w Polsce?

Uniwersytet Zielonogórski chwali się przy tej okazji, że „jest pierwszą uczelnią w Polsce”, która stworzyła „fabrykę startupów”. Zabieg to może nieco marketingowy, ponieważ różnego rodzaju akceleratory i programy wsparcia funkcjonują także przy innych ośrodkach akademickich.

W styczniu Politechnika Warszawska ogłosiła powstanie Warsaw University of Technology Investment Factory, czyli „pierwszego w Polsce funduszu venture capital założony przez uczelnię publiczną”. Jego celem jest inwestowanie w spółki z sektora deep-tech tworzone przez zespoły wywodzące się z Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni.

Z kolei w połowie marca Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie pochwaliła się, że wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym wspólnie poprowadzą polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO. Jak zapowiada uczelnia, „Krakow DIANA Accelerator będzie wsparcie realizacji programów akceleracyjnych w obszarze rozwiązań technologicznych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności wszystkich krajów sojuszniczych NATO”.

Opublikowane niedawno dane Europejskiego Urzędu Patentowego pokazały, że Polska nie jest krainą wynalazków. Jedynie 0,3% zgłoszonych w 2023 r. wynalazków pochodziło z naszego kraju. Największymi innowatorami są jednak właśnie uczelnie. Dobrze więc, że właśnie wokół świata akademickiego powstaje coraz więcej instytucji, które mają wspierać badaczy w komercjalizacji ich pomysłów i osiągnięć.

Dowiedz się, które miasto jest polską stolicą wynalazków!

Autor grafiki: Menara Grafis

Home Strona główna Subiektywnie o finansach
Skip to content email-icon