29 maja 2024

Chcesz zatrudnić młodego pracownika z kompetencjami cyfrowymi? Wybierz kobietę!

Jesteś pracodawcą i chcesz do swojej firmy zatrudnić młodego pracownika o przynajmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych? Statystyki Eurostatu wskazują, że powinieneś wybrać kobietę – wśród pań odsetek osób z takimi umiejętnościami wynosi prawie 68%, podczas gdy dla panów – niecałe 65%.

Różnica nie jest oczywiście bardzo duża, to raptem 3 punkty procentowe, ale wskazuje gdzie lepiej szukać odpowiednich kandydatów (czy raczej kandydatek). Należy jednak pamiętać, że ta przewaga pań dotyczy tylko osób młodych, do 29 roku życia. W szerszej populacji (od 16 do 75 roku życia) kompetencje cyfrowe na poziomie co najmniej podstawowym ma prawie 46% panów i 43% pań.

Skąd te różnice w umiejętnościach cyfrowych wśród młodych w stosunku do ogółu populacji? Dane Eurostatu nie odpowiadają na te pytanie. Prawdopodobnie może mieć to związek np. z poziomem wykształcenia. W 2022 roku, spośród około 290 tysięcy absolwentów szkół wyższych kobiety stanowiły 63%.

Te dane dotyczą kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym. Fakt, że młode Polki mają je nieco lepsze niż młodzi Polacy, nie przekłada się w żaden sposób na ich chęć do studiowania informatyki. O ile takie plany deklaruje około 26% uczniów szkół średnich, którzy planują pójście na studia, to wśród uczennic ten odsetek jest deprymująco niski, na poziomie niecałych 4%.

Obecnie kobiety stanowią tylko kilkanaście procent pracowników IT. Nie wygląda na to, żeby te proporcje miały się zmienić w najbliższym czasie.

Jak wyglądają nasze kompetencje cyfrowe na tle innych krajów UE? Jak już pisaliśmy, niestety tak sobie. 66% procent osób poniżej 30 roku życia ma je na co najmniej podstawowym poziomie, a w całej Unii Europejskiej ten wskaźnik wynosi 71%.

W szerszej populacji Polaków jest to 44% osób, zaś średnia UE wynosi 56%.

Weryfikacja informacji a kompetencje cyfrowe

Niestety, poziom podstawowych umiejętności cyfrowych to niejedyny wskaźnik, w którym nasza młodzież odbiega nieco in minus od średniej unijnej. Nasza młodzież jest również nieco bardziej łatwowierna – choć na poziomie UE też nie jest z tym zbyt dobrze.

Tylko 30% młodych Polaków weryfikuje informacje pozyskane z internetu w innych źródłach. To mniej od średniej unijnej na poziomie 36%. Wśród szerszej populacji jest jeszcze gorzej. Zwyczaj potwierdzania wiadomości ma tylko 21% Polaków i 27% mieszkańców UE. W dobie szerzącej się dezinformacji i rosnącej liczby deep fake’ów są to niepokojące dane.

Przeczytaj: NASK wzmacnia walkę z dezinformacją – na wybory i nie tylko

Źródło zdjęcia; Dai KE/Unsplash

Home Strona główna Subiektywnie o finansach
Skip to content email-icon