13 czerwca 2024

Przed polskimi MŚP długa droga do cyfryzacji. A przed Twoją firmą?

Przed polskimi małymi i średnimi firmami (MŚP) wciąż długa droga do osiągnięcia istotnego poziomu cyfryzacji. Dość powiedzieć, że spośród ok. 500 firm z sektora MŚP, które wzięły udział w Teście Dojrzałości Cyfrowej, aż 73% to firmy określane jako tradycyjne. Czyli – co prawda podejmujące pewne działania w zakresie cyfryzacji, ale tylko reaktywnie i doraźnie. Dzięki testowi możesz się przekonać, gdzie na tej drodze jest Twoja firma.

Test Dojrzałości Cyfrowej, opracowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), daje nam wgląd w poziom cyfryzacji sektora MŚP, ale ma być przede wszystkim narzędziem diagnostycznym dla firm chcących uzyskać diagnozę, gdzie są na drodze do cyfryzacji i jakie działania powinny podjąć, by osiągnąć na tej drodze postęp.

Jeszcze długa droga do cyfryzacji

A jakie są wyniki dotychczas przebadanych firm? Niestety niezbyt optymistyczne:

  • 67% firm nie wykorzystuje narzędzi cyfrowych automatyzujących proste czynności
  • 48% firm nie gromadzi danych o klientach
  • 47% firm nie używa logowania dwuetapowego do systemów IT
  • 44% firm nie przebudowała ani jednego procesu biznesowego, tak aby jego częścią były technologie cyfrowe
  • tylko 12% firm bada potrzeby swoich klientów
  • tylko 14% firm analizuje dane w zbiorach Big Data
  • tylko 19% firm posiada strategię, plan lub choćby wizję cyfryzacji

Test pokazał, że aż 73% przebadanych firm to firmy tradycyjne, czyli takie, które „podejmują działania w obszarze rozwoju cyfrowego, jednak są one doraźne, często wynikają z konieczności dostosowania się do rynku i stanowią odpowiedź na oczekiwania klientów (działanie reaktywne)”. Tylko 16% to firmy rozwinięte cyfrowo, a zaledwie 4% można określić jako innowacyjne.

Niezbyt optymistyczny obraz cyfryzacji polskich firm, zwłaszcza tych najmniejszych, pokazał również raport BGK, o którym pisaliśmy w lutym.

Ale narzędzia już są – dostępne dla wszystkich

Na szczęście polskie firmy są świadome potrzeby dalszej cyfryzacji – taką potrzebę według badania ZPP widzi 61% firm. Z drugiej strony, aż 30% w ogóle nie widzi takiej potrzeby. Czy są to firmy tak zaawansowane cyfrowo, że nie potrzebują dalszej cyfryzacji? Można wątpić. Firmy zaawansowane cyfrowo są zwykle tymi, które postrzegają cyfryzację jako proces ciągły i nigdy się niekończący.

Chcielibyście sprawdzić diagnozę cyfryzacji w swojej firmie? Jest on dostępny na stronie PFR. Jak już zapoznacie się z diagnozą, to skorzystajcie z Cyfrowej Wyprawki dla Firm. To zestaw narzędzi przygotowanych przez PFR dla firm chcących pchnąć swoją cyfryzację do przodu.

Źródło grafiki: PFR

Home Strona główna Subiektywnie o finansach
Skip to content email-icon