28 maja 2024

Projekty IT w Polsce stabilne, outsourcing podlega większym wahaniom

Umocnienie złotego spowodowało, że praca w polskiej branży IT zrobiła się relatywnie mniej atrakcyjna dla osób, które dostają wynagrodzenie w walutach obcych. Wzrosła też niepewność co do sytuacji makroekonomicznej. Pracownicy IT są więc bardziej ostrożni na rynku pracy, a presja płacowa z ich strony znacznie spadła. Takie informacje przekazała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes zarządu i CFO Asseco Poland. Zdaniem wiceprezesa spółki Artura Wizy, wahania koniunktury w branży IT dotyczą raczej firm działających w ramach outsourcingu zleceń.

Grupa Asseco w ostatnim kwartale nie zanotowała większych zmian w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń. Szczegółowe informacje zawarte są w materiałach spółki tu.

Ciekawe z punktu widzenia perspektyw dla branży IT jest to, że portfel zamówień grupy na ten rok w zakresie oprogramowania i usług własnych ma obecnie imponującą wartość wartość 11,2 mld zł. „W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 r., przekracza 11,9 mld zł i jest o 7% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku” – informuje Asseco.

Na dobre wyniki finansowe całej grupy największy wpływ w tym kwartale miała sytuacja w Asseco Poland, czyli krajowej części biznesu. „W segmencie Asseco Poland dynamika przychodów była najwyższa. Obserwujemy w Polsce bardzo dobre wyniki sprzedażowe rozwiązań dla finansów czy instytucji publicznych” – poinformowała CFO Asseco Poland. Czy to oznacza poprawę sytuacji w branży programistycznej?

Jak tak solidny portfel realizowanych projektów wpłynie na zatrudnienie w Asseco Poland? I – jakie są perspektywy dla branży w Polsce z perspektywy największej spółki informatycznej?

O słabszej ostatnio sytuacji w branży IT pisała ostatnio na naszych łamach Sylwia Błach: Bezrobocie w IT – czy jest się czego bać?

Szczegółowo przeanalizował perspektywy koniunktury w branży IT w naszym kraju Marcin Bokszczanin: Czy to już koniec zwolnień w IT? Rok 2024 wygląda lepiej, ale nie w płacach

Asseco nie planuje zwalniać ludzi, projekty IT w Polsce są stabilne

„Praca zrobiła się relatywnie mniej atrakcyjna w walutach obcych” – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek na konferencji wynikowej Asseco za I kw. tego roku. Wśród czynników ryzyka dla branży IT wymieniła niepewność co do perspektyw makroekonomicznych. „Na pewno mniej jest odpowiedzi pracowników na oferty pracy z zewnątrz, a ludzie są bardziej ostrożni przy zmianie pracy. Dla nas to dobra informacja”.

Dodała, że ostatni okres pod względem rotacji pracowników był o wiele spokojniejszy: „Mieliśmy rotację na poziomie jednocyfrowym, podczas kiedy wcześniej ocieraliśmy się o dwucyfrowy poziom rotacji pracowników”.

Zdaniem wiceprezes ds. finansowych poziom presji w zakresie zatrudnienia spadł. „Ludzie trzymają się pracy”. O ile w innych podmiotach z rynku IT płyną sygnały o zwolnieniach i restrukturyzacji, o tyle w Asseco Poland zatrudnienie w ub. roku rosło, a w tym roku pozostaje na stabilnym poziomie.

Co prawda presja płacowa nie zniknęła, ale – zdaniem Rzońcy-Bajorek – jest „zdecydowanie słabsza niż wcześniej”. Poinformowała też, że Asseco Poland nie planuje zwolnień. „Dziś czujemy, że mamy optymalne zasoby w zatrudnieniu” – powiedziała. I zadeklarowała: „Jest stabilnie. Nie planujemy zwalniać ludzi”.

Czy są plany zatrudnienia nowych pracowników? „Jeśli pojawią się nowe projekty, będziemy zatrudniać”.

Kiedy spowolnienie na rynku IT się skończy?

Wiceprezes zarządu Asseco Poland Artur Wiza tłumaczył, że obserwowane ostatnio spowolnienie w branży IT w Polsce jest widoczne głównie w firmach, które wykonują zlecenia z zagranicy i wśród pracowników realizujących zlecenia podmiotów zewnętrznych, spoza Polski. Nie dotyczy to natomiast firm działających na rynku polskim nad zleceniami podmiotów polskich. Tutaj zazwyczaj „firmy mają stabilnych klientów i projektu są stabilne”.

Jednak zdaniem CFO Asseco Poland, nawet do nowych projektów spółka nie musiałaby zatrudniać nowych pracowników, wystarczy outsourcing. „Każda decyzja o zatrudnieniu pracowników jest decyzją długofalową, a staramy się po tej stronie działalności optymalizować koszty” – dodała.

Asseco Poland nie jest wolne od myślenia o optymalizacji kosztów również w zakresie wykorzystania automatyzacji i rozwiązań sztucznej inteligencji. CFO spółki wspomniała w tym kontekście o automatyzacji testów. Spółka będzie się też starała „zatrudnić” AI do niektórych składników procesu tworzenia, realizacji i utrzymania projektów. „Sprawdzamy wykorzystanie AI” – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek.

Asseco Poland wzywa do biura, ale… nie wszystkich, na razie hybryda

„Pracujemy hybrydowo, 3 dni w biurze” – poinformowała CFO spółki. Z obserwacji Asseco Poland wynika, że praca w domu w bardzo dużym zakresie może być wykonywana przez programistów realizujących konkretne projekty. I ta tradycyjna domena pracy w tej grupie raczej nie ulegnie zmianie.

Natomiast „na poziomie burzy mózgów, kreatywności” lepiej jednak jest pracować w biurze. Część pracowników spółki powinna więc raczej docelowo przenieść się do biur. Na razie zarząd rekomenduje poszczególnym częściom spółki pracę 3 dni w biurze. Również zespoły wykonujące zadania w trybie zdalnym rozproszonym spotykają się w biurze co jakiś czas, np. raz w miesiącu.

„Programista może być efektywniejszy w domu, natomiast na poziomie analizy czy opracowywania strategii lepiej pracuje się w biurze” – powiedziała CFO spółki.

Czytaj teżGdzie jest praca w IT? Najwięcej talentów przyciągały firmy w Nowym Jorku

Źródło zdjęcia: HIVAN ARVIZU @soyhivan/Unsplash

Tagi:
Home Strona główna Subiektywnie o finansach
Skip to content email-icon