29 lutego 2024

Czy możemy sprzedawać obrazy stworzone za pomocą GenAI? Sprawdzamy licencje

Jeżeli zdarzyło wam się kiedyś korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia obrazów, to zapewne zastanawialiście się też, do czego możecie ich użyć i w jakim zakresie. Dlatego sprawdzamy dla was 5 najbardziej popularnych programów webowych do tworzenia obrazów AI pod kątem ich licencji i zasad użytkowania.

Czy można wykorzystać obrazy tworzone przez AI? Jeżeli zdarzyło wam się kiedyś używać generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) do tworzenia obrazów, to zapewne zastanawialiście się też, do czego możecie ich użyć i w jakim zakresie. Dlatego sprawdzamy dla was 6 popularnych narzędzi AI do tworzenia obrazów pod kątem ich licencji i zasad użytkowania.

Artykuł, który czytacie, po raz pierwszy ukazał się 24 października 2023 r. Od tego czasu w świecie sztucznej inteligencji zmieniło się bardzo dużo. Wraz z postępem technologii modyfikacji uległy także licencje najpopularniejszych narzędzi. Dokonaliśmy aktualizacji informacji i będziemy monitorować ewentualne zmiany w przyszłości.

Jak obecnie wygląda ochrona praw autorskich obrazów wygenerowanych przez AI? W Polsce prawnie nie jest jeszcze uregulowana. W USA podobnie. Miały już jednak miejsce sprawy dotyczące naruszenia praw autorskich przez… nie tyle zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji, ile przez nią samą. Konsensus na razie wygląda tak: USCO (United States Copyright Office) stoi na stanowisku, że „sztuczna inteligencja nie posiada ludzkiego autorstwa potrzebnego do stwierdzenia jej praw autorskich”.

Oznacza to, że autorstwo i własność prac tworzonych przez AI musi być przypisywana użytkownikom tworzącym zapytania. Czyli – do nas należy stwierdzenie, czy dany obraz narusza prawa autorskie podmiotów trzecich, zanim udostępnimy go komercyjnie. Czy można wykorzystać obrazy tworzone przez AI? Nie ma szybkiego i łatwego sposobu, by ustalić, z jakich zasobów korzysta GenAI w celu stworzenia obrazu. Dlatego aplikacje do generowania obrazów trzeba traktować tak, jak narzędzia do obróbki grafiki.

Czy zatem znajdziemy odzwierciedlenie takiego stanu rzeczy w przepisach licencji i warunków użytkowania w 6 popularnych programach do generowania obrazów przez sztuczną inteligencję? Zobaczmy.

Słownik

Kredyt (ang. credit) – token pozwalający na stworzenie jednego zapytania do bazy w celu wygenerowania obrazu; 1 kredyt = 1 zapytanie

Wejście (ang. input) – treść lub dane wejściowe dostarczane przez użytkownika, które stanowią podstawę dla algorytmu do wygenerowania obrazów lub grafik na ich podstawie. Mogą to być np. opisy słowne, jak w przypadku sztucznej inteligencji opartej o język naturalny

Wyjście (ang. output) – wygenerowana treść, obraz, grafika powstała na podstawie przetworzonych przez sztuczną inteligencję danych wejściowych

Zapytanie (ang. prompt) – zbiór wytycznych/instrukcja lub obraz, którym jest poddawana interpretacji przez sztuczną inteligencję. Na ich podstawie tworzony jest obraz możliwie jak najlepiej odpowiadający stworzonemu przez nas zapytaniu

DALL-E

W 2021 roku firma OpenAI ogłosiła wypuszczenie na rynek DALL-E (to połączenie imienia słynnego hiszpańskiego malarza Salvadora Dalego oraz Disneyowskiego robocika WALL-E). To rozpoczęło boom na generatywną sztuczną inteligencję w dobie pandemii. Na tamtym etapie narzędzie było udostępniane za darmo.

Obecnie dostępne są dwie wersje – DALL-E 2, z którego mogą korzystać tylko dotychczasowi użytkownicy, bo rejestracja nowych została zamknięta, oraz DALL-E 3, dostępny dla użytkowników ChatGPT Plus – płatnej wersji chatbota (możesz wybrać odpowiedni plan taryfowy po zalogowaniu się na stronie firmy). Obie wersje są dostępne przez tzw. API – głównie dla programistów. Z DALL-E 3 można skorzystać także przy pomocy Kreatora Obrazów w Projektancie Microsoft, o którym więcej za chwilę.

Dostępne dla wszystkich narzędzie DALL-E 3 jest płatne. Miesięczny dostęp do ChatGPT Plus – obejmujący również tekstowego chatbota opartego o GPT-4 – kosztuje 20 dolarów. Dostęp programistyczny przez API jest możliwy zarówno do DALL-E 3 jak i DALL-E 2 i obecnie kosztuje od 0,016 dolara za najmniejszy obrazek generowany przez DALL-E 2 do 0,12 dolara za najwyższej jakości obrazek od DALL-E 3. Aktualny cennik jest dostępny tutaj.

Licencja DALL-E

Tutaj sprawa jest jasna. Użytkownik jest właścicielem zarówno „inputu”, jak i „outputu”. Innymi słowy, zarówno stworzone przez nas zapytanie, jak i wygenerowany obraz należą do nas i możemy skomercjalizować oba te produkty.

Ponadto w wytycznych dotyczących cytowania i uznawania DALL-E w swojej pracy jest zapisane, że posiadamy dowolność w kwestii usunięcia podpisu lub znaku wodnego DALL-E z wygenerowanych obrazów. Jedynym warunkiem dla korzystania w sposób dowolny z wygenerowanego outputu jest przestrzeganie polityki treści firmy.

Oznacza to, że mamy obowiązek niewprowadzania innych w błąd co do tego, czy dany obraz jest wytworzony przez AI. Choć jako przykład podaje się zakaz mówienia ludziom, że to nasza własna praca, to z zapisu wynika, że zakazane jest również pośrednie implikowanie, że dany obraz nie jest wytworem sztucznej inteligencji.

Nie możemy również:

 • wgrywać zdjęć ludzi bez ich zgody;
 • wgrywać zdjęć, do których użycia nie mamy prawa;
 • tworzyć obrazów przedstawiających osoby publiczne.

Sama treść danych wyjściowych również podlega regulacji. Czy można wykorzystać obrazy tworzone przez AI? Używając DALL-E, mamy zakaz tworzenia treści dotyczących:

 • szerzenia nienawiści;
 • nękania, wyśmiewania, zastraszania, grożenia;
 • przemocy, jak również cierpienia i upokarzania innych;
 • samookaleczania;
 • nagości lub aktów seksualnych;
 • płynów ustrojowych, obscenicznych gestów lub innych przedmiotów, które mogą szokować;
 • czynów zabronionych: narkotyków, kradzieży wandalizmu itp.;
 • dezinformacji, np. konspiracji geopolitycznych;
 • polityków, urn wyborczych, procesów mogących mieć wpływ na przebieg kampanii politycznej lub wyborów;
 • zdrowia publicznego i prywatnego;
 • wszelkich treści mających na celu spowolnienie działania narzędzia (spam).

Kreator Obrazów w Projektancie (dawniej Bing Image Creator)

Jak wspomniałem – Kreator Obrazów w Projektancie Microsoft to tak naprawdę DALL-E 3 stworzony przez firmę OpenAI, ale darmowy, choć wymagający posiadania konta Microsoft.

Licencja Kreatora Obrazów w Projektancie

Microsoft w warunkach korzystania z usługi wskazuje, że nie posiada roszczeń w kwestii praw autorskich do inputu, jak i outputu, natomiast jasno wskazuje na to, że obie te dane mogą zostać wykorzystane przez firmę w dowolnym zakresie. Taka jest cena darmowości narzędzia – zbieranie danych dotyczących naszych zachowań podczas korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji.

Czy można wykorzystać obrazy tworzone przez AI? Tak, każde użycie, włącznie z komercyjnym, jest dozwolone, oczywiście w granicach prawa.

Podobnie, jak OpenAI, Microsoft również przedstawia listę zachowań, za które dostęp do narzędzia może zostać nam zabrany. Wszystko znajduje się w polityce treści firmy. Zabrania się tworzenia:

 • treści skierowanych do odbiorcy dorosłego, przedstawiających przemoc lub nadużycia seksualne;
 • treści szerzących nienawiść, ekstremizm i terroryzm czy gloryfikujących przemoc;
 • innych szkodliwych treści, w tym dezinformacji oraz zawartości, które w inny sposób są niepokojące lub obraźliwe.

Funkcjonalność Kreatora Obrazów jest dostępna nie tylko przez jego własną stronę, ale również przez stronę Microsoft Copilot. Po prostu poproś Copilota o stworzenie grafiki.

Canva AI Image Generator

Ten generator jest częścią większego narzędzia webowego do projektowania graficznego Canva. Używamy go wewnątrz projektu, a nie w osobnej aplikacji do generowania obrazów. W darmowym planie mamy 50 kredytów na osobę „dożywotnio”, co oznacza, że liczba kredytów nie odnawia się. Jeśli chcemy ją zwiększyć, konieczne jest wykupienie subskrypcji Canva Pro w serwisie, co pozwoli na wykorzystanie aż 550 zapytań odnawianych wraz z końcem miesiąca.

Licencja Canva AI Image Generator

Podobnie jak przy poprzednich generatorach tutaj także stajemy się właścicielami inputu i outputu generowanej treści. Czy można wykorzystać obrazy tworzone przez AI? Dozwolone jest udostępnianie wygenerowanych obrazów, również do użytku komercyjnego, ale pod pewnymi warunkami w zależności od zastosowania.

Media społecznościowe, streamowanie i demonstrowanie:

 • Należy sprawdzić, czy wygenerowana treść nie łamie zasad polityki treści.
 • Należy przypisać dany output do siebie lub swojej firmy.
 • Jasno określić, że obraz został stworzony przy pomocy AI.
 • Nie udostępniać treści łamiących regulamin korzystania z usługi, a szczególnie tych krzywdzących innych ludzi.

Treści (np. książki) współtworzone przez AI:

 • Należy przypisać dany output do siebie lub swojej firmy.
 • Rola sztucznej inteligencji w formułowaniu treści jest wyraźnie określona w sposób, którego żaden czytelnik nie mógłby przegapić i który typowy czytelnik uznałby za wystarczająco łatwy do zrozumienia.
 • Treść nie może łamać regulaminu korzystania z usługi.
 • Nie można udostępniać treści krzywdzących innych.

Canva zdecydowanie najmocniej z pozostałych generatorów stara się unikać szerzenia dezinformacji związanej z brakiem opisywania autorstwa AI. Ponadto istnieje tutaj również bardzo długa lista dotycząca zasad polityki treści. Zabrania się tworzenia treści, które:

 • promują przemoc psychiczną i fizyczną;
 • promują przemoc względem własności;
 • są krzywdzące wobec dzieci;
 • są rasistowskie, dyskryminacyjne bądź abuzywne lub promują takie zachowania;
 • mają charakter pornograficzny;
 • dotyczą sprzedaży lub promocji nielegalnych czynności, produktów lub usług;
 • mają charakter oszustwa;
 • łamią prawo osób trzecich, w tym prawa autorskie;
 • mogą udostępniać poufne dane;
 • mają charakter dezinformujący;
 • same są nielegalne lub promują zachowania nielegalne;
 • swoim charakterem zagrażają demokracji.

Midjourney

Midjourney to całkowicie płatny generator. Nie było tak zawsze, bo do końca marca 2023 roku nowi użytkownicy mieli możliwość wykorzystania 25 kredytów za darmo dożywotnio, bez możliwości uzupełnienia zasobów. Obecnie istnieją aż 4 plany subskrypcyjne, które w zależności wybranego pakietu, a tym samym wydanych pieniędzy, oferują inną liczbę godzin w miesiącu na generowanie obrazów.

Midjourney funkcjonuje jako wtyczka do serwera Discord, a nie jako osobna aplikacja. Dlatego poza zakupieniem planu subskrypcyjnego, musimy jeszcze posiadać konto na Discordzie oraz dołączyć do oficjalnego serwera Midjourney. Dokładny proces jest opisany tutaj.

Licencja Midjourney

Użytkownicy, będący płatnymi subskrybentami, są właścicielami inputu oraz outputu generowanego przez Midjourney. Oznacza to, że obrazy mogą zostać wykorzystane komercyjnie pod warunkiem przestrzegania wytycznych dla społeczności. Co ciekawe, warunki korzystania z usługi wskazują, że jeżeli jesteśmy firmą o przychodzie przekraczającym 1 mln dolarów rocznie lub pracownikiem takiej firmy, to musimy wykupić jeden z dwóch najdroższych abonamentów – Pro lub Mega. Jest jeszcze jeden istotny dla niektórych punkt – wymagania wiekowe. Użytkownik musi posiadać 13 lat lub więcej, by móc korzystać z tej wtyczki.

Midjourney zastrzega sobie również prawo do wykorzystania zarówno zapytań, jak i wygenerowanych obrazów do reprodukcji, sublicencjonowania czy tworzenia materiałów promocyjnych. Natomiast użytkownicy dwóch najdroższych pakietów subskrypcyjnych (Pro i Mega) mogą zastrzec sobie prawo do zwiększenia prywatności ich prac. Innymi słowy, Midjourney ładnie obiecuje, że spróbuje ich nikomu nie pokazać, ale gwarancji nie daje.

A co ze wspomnianymi wcześniej wytycznymi dla społeczności? Przedstawiają się następująco:

 • Bądź uprzejmy i szanuj innych użytkowników oraz pracowników. Nie twórz zapytań ani obrazów, które są lekceważące, agresywne lub obraźliwe. Przemoc lub nękanie nie będą tolerowane.
 • Zakaz tworzenia treści dla dorosłych.
 • Nie udostępniaj prac innych użytkowników bez ich zgody.
 • Zabrania się wykorzystywania Midjourney w celach promocyjnych kampanii politycznych lub próbujących wpłynąć na wynik wyborów.
 • Zabrania się wykorzystywania Midjourney do dezinformowania lub oszukiwania kogokolwiek.
 • Zabrania się wykorzystywania Midjourney do jakiejkolwiek działalności nielegalnej.
 • Nie wprowadzaj innych w błąd co do charakteru wytworzonego obrazka.
 • Nie wprowadzaj prywatnych danych innych osób.
 • Ostrożnie udostępniaj swoje prace. Jest dozwolone udostępnianie prac poza środowiskiem Midjourney, ale pamiętaj o tym, jak inni mogą postrzegać twoją pracę.
 • Midjourney zastrzega sobie prawo do permanentnego zbanowania osób nieprzestrzegających tych zasad postępowania.

Adobe Firefly

W przypadku „świetlika” (ang. firefly) mamy do czynienia z osobną aplikacją webową oraz wykorzystaniem technologii do generowania obrazów przez AI w innych produktach firmy Adobe. Może sprawiać to pewne problemy związane z korzystaniem z usług i określeniem, ile kredytów trzeba wydać, by stworzyć obraz w jednym z programów.

Generalna zasada jest taka, że na stworzenie jednego obrazu musimy wydać 1 kredyt. Jeśli zużyjemy przysługujący nam limit kredytów na dany miesiąc, to będziemy do końca miesiąca rozliczeniowego mogli użyć tylko 2 kredytów dziennie.

Ile mamy kredytów? W wersji darmowej dostajemy 25 kredytów na miesiąc, natomiast w wersji premium aż 100 kredytów na miesiąc oraz dostęp do czcionek Adobe. To pozwala nam korzystać z zasobów sztucznej inteligencji w każdym programie do tego przystosowanym, czyli Adobe Photoshop, Adobe Express, Adobe Illustrator, Adobe Stock, Adobe Firefly web app.

Licencja Adobe Firefly

Według wytycznych dla użytkowników mamy możliwość komercyjnego wykorzystania naszego inputu, jak i outputu, ale nie dotyczy to funkcjonalności, które są w fazie Beta, dla których wskazano, że użytek taki jest zakazany.

W przypadku planu darmowego Adobe zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania przez firmę naszych zapytań oraz wygenerowanych obrazów do używania, reprodukowania, rozpowszechniania, modyfikowania, sublicencjonowania, tworzenia opracowań, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania lub tłumaczenia. Nie dotyczy to użytkowników subskrypcji Premium, którzy mogą udzielić Adobe takiego prawa, jeżeli chcieliby wzbogacać bibliotekę przykładowych obrazów firmy.

W kwestii wytycznych dla użytkownika Adobe również wymienia szeroką gamę zachowań naruszających regulamin. Zabrania się przesyłania, udostępniania oraz tworzenia treści:

 • zawierających pornografię lub epatujące nagością;
 • zawierających mowę nienawiści, wysoce obraźliwe treści;
 • epatujących przemocą;
 • promujących i gloryfikujących przemoc;
 • promujących działania lub towary niezgodne z prawem;
 • obrazujących lub promujących samookaleczanie;
 • przedstawiających osoby nieletnie nago;
 • promujących terroryzm;
 • rozpowszechniających dezinformację;
 • zawierających dane osobowe lub prywatne informacje innych osób.

Dowiedz się, czy warto płacić za Photoshopa? Sprawdzamy z perspektywy małego biznesu.

Dream Studio

Dream Studio to generator obrazów oferowany przez Stability AI. Na dobry początek otrzymujemy 25 darmowych kredytów (na około 125 obrazków), by korzystać z usługi po ich wykorzystaniu, musimy zapłacić 10 dolarów za 1000 kredytów (około 5000 obrazków, wychodzi więc 0,002 dolara za obrazek).

W odróżnieniu od wielu innych generatorów Dream Studio daje nam sporo opcji, np. co do stylu, ile obrazków chcemy wygenerować dla danego zapytania, jak również proporcje obrazka (w wielu generatorach dostępny jest tylko kwadratowy kształt).

Licencja Dream Studio

Według zasad korzystania z serwisu stajemy się właścicielem wytworzonego obrazka w zakresie dozwolonym przez prawo. Dokument nie przewiduje wyjątku dla użytku komercyjnego, więc i w taki sposób możemy korzystać z wytworzonych obrazów. 

Stability AI zastrzega sobie prawo do korzystania z wytworzonych treści i związanych z nimi metadanych w celu rozwijania i ulepszania usługi. 

Stability AI wymienia szeroką gamę zachowań naruszających regulamin. Zabrania się następujących działań:

 • podawania prywatnych informacji, również własnych;
 • naruszania praw osób trzecich;
 • promowania działań przestępczych;
 • wytwarzania treści o charakterze seksualnym, pornograficznym, przemocowym itp.;
 • wytwarzania treści o charakterze pedofilskim;
 • wytwarzania treści naruszających godność innych osób lub grup, w tym treści o charakterze dyskryminacyjnym;
 • wytwarzania treści dezinformujących;
 • wgrywania do serwisu treści, do których nie ma się prawa;
 • działania na szkodę serwisu.

Gdzie można wykorzystać obrazy tworzone przez AI?

Obecnie do użytku komercyjnego można używać wszystkich pięciu narzędzi (do niedawna nie można było w celach komercyjnych używać Bing Image Creator, czyli poprzednika Kreatora Obrazów).

Ze względu na koszt i brak ograniczeń w generowaniu obrazów najlepszą opcją jest produkt Microsoftu. Jeśli jednak tworzycie obrazy dość rzadko, to Adobe Firefly czy Dream Studio też mogą być dobrym wyborem.

Współautor: Marcin Bokszczanin

Źródło zdjęcia głównego: Canva Image Generator

Home Strona główna Subiektywnie o finansach
Skip to content email-icon